BLACKPINK tərəfindən 'AYINLA OYUN'

‘AYINLA OYNAMA’, məhəbbətin söndürülə bilməyən bir atəşə bənzədiyinə dair bir mahnıdır. Hər qızın keçdiyi duyğu və istəkləri ifadə edir. Musiqi şirindir və sözləri romantik cazibələrdə oynayan hisslərin rollerkastrını ifadə edir. Sevgi həm təhlükəli, həm də məstedici bir ünsür kimi təsvir edilir. Ehtiyatlı olmadıqları təqdirdə birini yandırmaq potensialı da var. İnsanlar bu mahnıya xas olan mövzunu mütləq müəyyənləşdirəcəklər. Daha spesifik olaraq, bu mahnı onlara öz sevgilərindəki müvəffəqiyyətləri və ya uğursuzluqları xatırladır.


‘PLAYING With FIRE’ K-Pop qız qrupu BLACKPINK tərəfindən 1 Noyabr 2016-cı il tarixində yayımlandı. Albomlarının ilk mahnısıdır. İkinci Meydan .