Hillsong Birləşmişdi

Hillsong UNITED tərəfindən 'Yanğında Başqa' mənası

Hillsong United-ın “Ateşdəki Başqa” əsəri, ən çətin şəraitdə də Tanrının daima inananların yanında olduğuna inamın bir ifadəsidir. Daha ƏTraflı

Hillsong UNITED tərəfindən 'Dağlar (Yüksələn Mahnı)'

“Dağlar (Yüksəliş Mahnısı)” müğənnilərin Tanrıya olan sarsılmaz inancına, xüsusən xristian nöqteyi-nəzərinə əsaslanır. Daha ƏTraflı